Selecteer een pagina

Hoe communiceer je over een misstap die je hebt begaan? Over een verkeerde inschatting of een fout in je handelen? Influencer Flo Windey gaf ons deze week een les in nederigheid toen ze besloot om het experiment The Social House te verlaten. In haar verklaring zat berouw, zelfkritiek en perspectief. Het geeft haar imago een boost, geen knauw.

1. Berouw. Door nederig en bescheiden je spijt te tonen, reik je de hand naar al wie zich gekwetst voelt door jouw gedrag, of door de keuzes die je hebt gemaakt. ‘Ik heb een fout gemaakt’ is niet zo makkelijk gezegd, maar het opent de deur naar herstel en begrip.

2. Zelfkritiek. Flo analyseert waar ze de bal heeft misgeslagen. Transparant en doodeerlijk. Introspectie zorgt er voor dat je verantwoordelijkheid en zelfinzicht uitstraalt, nog voor de publieke opinie jou afbrandt. En je geeft jouw publiek inzicht in de waarden en normen die je belangrijk vindt, ook al heb je er zelf tegen gezondigd.

3. Perspectief. Elke crisis is een opportuniteit waar we iets uit kunnen leren. Geef aan waar we als maatschappij aan kunnen werken en waar we meer aandacht voor moeten hebben. Je bouwt als het ware een brug naar een betere toekomst, zodat jouw misstap toch zin krijgt in het grotere geheel.